• DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chúng tôi hiểu rằng: DẠY KÈM là phương pháp tốt nhất để HỌC SINH YẾU dễ hiểu bài và HỌC SINH GIỎI nhanh nâng cao kiến thức!

Mã số lớp: 01LK4/5

Chưa Giao
Lớp dạy: 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG LIÊN KHU 4/5, P BHHB, QUẬN BINH TÂN
Mức lương: 1.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI – CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01686820268

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 02LK4/5

Chưa Giao
Lớp dạy: 11
Môn dạy: TOÁN – LÝ – HOÁ
Địa chỉ: ĐƯỜNG LIÊN KHU 4/5 P BHHB, BÌNH TÂN
Mức lương: 2.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268

Xem chi tiết →

Mã số lớp 89LK

Chưa Giao
Lớp dạy: 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 72 – P.10 – Q.6
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 789HN

Chưa Giao
Lớp dạy: 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 72 – P.10 – Q.6
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 – 0908193734

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 556

Chưa Giao
Lớp dạy: 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 72 – P.10 – Q.6
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 79N

Chưa Giao
Lớp dạy: 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 72 – P.10 – Q.6
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510

Xem chi tiết →