• Gia sư tại nhà
  • Dạy kèm
  • DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chúng tôi hiểu rằng: DẠY KÈM là phương pháp tốt nhất để HỌC SINH YẾU dễ hiểu bài và HỌC SINH GIỎI nhanh nâng cao kiến thức!

Mã số: 6BT/TQ

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 6
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG TÂN KÌ TÂN QUÝ, P.BHHB, Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1.800.000 – 2.000.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 4QT/GV

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 4
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT + ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG QUANG TRUNG, GÒ VẤP
Mức lương: 1.800.000 – 2.000.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 3TT/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG TÂY THẠNH, Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1.200.000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp 7LTT/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 7
Môn dạy: TOÁN + HOÁ + LÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1.800.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 4NTT/BT

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy:4
Môn dạy: ANH + TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TÚ, Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1.2→1.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI T7 – CN SẮP XẾP 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 5LTT/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 5
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT + TIẾNG ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1.800.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI SẮP XẾP 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 6TT/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 6
Môn dạy: ANH + TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG TÂY THẠNH, Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 2.000.000→2.200.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI  SẮP XẾP 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →