• Gia sư tại nhà
  • Dạy kèm
  • DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    DẠY TẬN TÂM DỄ HIỂU + GIÁM SÁT HỌC TẬP CHẶT CHẼ

    Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chúng tôi hiểu rằng: DẠY KÈM là phương pháp tốt nhất để HỌC SINH YẾU dễ hiểu bài và HỌC SINH GIỎI nhanh nâng cao kiến thức!

Mã số: 7QT/GV

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 7
Môn dạy: ANH – TOAN
Địa chỉ: ĐƯỜNG QUANG TRUNG , Q.GO VAP
Mức lương: 2.000.000VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 5 TL10

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 5
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10, Q. TÂN PHÚ.
Mức lương: 1.800.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI  SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 9 KND/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 9
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN, Q.TÂN PHÚ.
Mức lương: 2.0→2.200.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp 7CH/TB

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 7
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG CỘNG HÒA, Q. TÂN BÌNH.
Mức lương: 1.8→2.000.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI – CN SẮP XẾP (CHỌN 2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 2TKTQ/TP

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy:2
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG TÂN KÌ TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ.
Mức lương: 1.2→1.500.000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI T7 – CN SẮP XẾP 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ:  (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp: 7HVT/TB

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 7
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, Q. TÂN BÌNH.
Mức lương: 2.000.000 VNĐ
Thời gian dạy:  CHIỀU(T7 + CN) 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →

Mã số lớp:

Đang cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp dạy: 9
Môn dạy:TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG ÂU CƠ, Q. TÂN PHÚ.
Mức lương: 2.000.000→2.200.000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI  SẮP XẾP 
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 54280450 – 01992032510 – 01686820268 – 01203808009

Xem chi tiết →